Sidhuvudbild

Personal

Lärarrollen/förhållningssätt

"Den som tjänar barnet, tjänar livet"
Maria Montessori

På Montessorihusets förskola arbetar utbildade montessorilärare, förskollärare och pedagoger med olika estetiska utbildningar.

Pedagogernas främsta uppgift, förutom att få barnen att känna sig trygga och trivas, är att observera och vara lyhörd för att kunna ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse. I samspel med barnet/barnen
utforskar de sin miljö. Pedagogen är som en vägledare som visar, lockar, uppmuntrar och utmanar barnet vidare i sin utveckling.

Vi har tilltro till barnets inre drivkraft - att vara nyfiken och vilja lära sig.
Pedagogen visar hänsyn och respekt och är en god förebild för barnet. Barn gör
inte som vi säger utan som vi gör.