Sidhuvudbild

Öppettider

Våra öppettider är i dag 7.00 till 17.00. Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov och vi kan som längst ha öppet vardagar mellan 6.30 och 18.00 enligt Nackas riktlinjer.