Sidhuvudbild

Inskolning

Tankar kring inskolningen

Innan inskolningen bjuder vi in er föräldrar till ett samtal med den pedagog som kommer att vara ansvarig för inskolningen. Då går vi tillsammans igenom inskolningsrutiner och ger er tider för inskolningen.
Det som är svårast för barn och föräldrar är att skiljas. På avdelningarna för de yngre barnen inleder vi inskolningen med korta besök, för att barnet ska kunna lära känna personal, barn och miljö. Tiden ökas på i den takt som vi ser att barnet klarar av och därför kan inskolningstiden variera mellan olika barn.
De yngsta barnen behöver generellt längre inskolningstid än de äldre. Här har personal och föräldrar hela tiden en dialog så att det känns bra för alla.
För de äldre barnen har vi tre dagars inskolning då du som förälder är med hela dagarna.
En tid efter avslutad inskolning har vi ett uppföljningssamtal och pratar igenom hur inskolningen fungerat.