Sidhuvudbild

Förskolans dokument

Likabehandlingsplan/Klagomålsblankett

Förskolans rutiner vid synpunkter på vårt kvalitetsarbete eller klagomål är att ni i första hand vänder er till pedagogerna på avdelningen.
Om det inte räcker maila rektor Eva, eva@montessorihuset.com eller ring 08-7477950 ( 070-5980457) som är vår gemensamma kontorstelefon. Du kan även framföra ditt klagomål med hjälp av en klagomålblankett som finns här nedan.

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss på förskolan och känna en glädje att få komma till oss.
På förskolan har vi nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling följs upp, utvärderas och revideras varje höst.

Likabehandlingsplan och klagomålsblankett