Sidhuvudbild

Avdelningar

Vår Verksamhet

Snogubbe Småbarnspedagogik - avd. Grodan och Igelkotten
Barn under tre år har ett stort behov av att utforska och agera i den miljö som de vistas i. De behöver lära känna sin verklighet genom alla sina sinnen.
Vi har skapat en miljö som är rik på sinnesupplevelser och på utmaningar. De behöver få klättra, krypa, gå, rulla och öva sin grovmotorik. De behöver få prova och konstruera för att förstå hur världen fungerar.
Vi är ute varje dag för att få frisk luft och träffa ev. syskon och de andra barnen på förskolan.
För att detta ska kunna vara möjligt måste de känna sig trygga i sin miljö och med sina pedagoger. En varm och välkomnande atmosfär är därför viktig.

Björnen och Lokatten
Perioden 3-6 år är barnens bästa period med avseende på inlärningsförmåga. Barn har en inre drivkraft som leder dem till att få de erfarenheter som behövs för att utvecklas och bli en självständig individ. Som vuxen gäller det att inte hindra barnet i sin strävan, utan i stället stimulera barnets nyfikenhet och vilja att upptäcka och lära.

Lek omfattar inom montessoripedagogiken allt som barnet väljer att göra:
att utforska, att öva sin motorik, att öva och pröva relationer till andra, att låtsas i fantasi och rollek, att skapa, att fundera och filosofera. Utifrån detta är miljön planerad med material och aktiviteter som stimulerar och utvecklar.
Det finns också en ateljé för skapande verksamhet. Rörelselek har vi också varje vecka för att möta barnets behov av grovmotorisk utveckling.

Vi ser även naturen som en viktig del av barnens miljö. Därför är vi ute varje dag. På gården kan barnen cykla, spela boll, klättra, springa, åka rutschkana, gunga, gräva i sand, leka med vatten och utforska naturen. En gång i veckan går vi på utflykt till skogen eller lekparker för att uppleva andra miljöer utanför förskolan.

Traditioner
Förutom att fira vanliga traditioner som jul och påsk har vi, sommarfest, karneval, FN samling och en Fixar dag tillsammans.