Sidhuvudbild

Välkommen till Montessorihuset

Den som tjänar barnet, tjänar livet.
(Maria Montessori)

Vårt arbete grundar sig i montessoripedagogiken, en pedagogik utvecklad för att låta barnens egna drivkrafter blomstra vilket ger barnet en större glädje och en stark utveckling.
Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

IMG_5648.JPG

Målsättning för Montessorihuset

Vara en modern montessoriförskola,
där barn och vuxna i samspel utvecklas till
självständiga, glada, nyfikna, kreativa individer
som i en anpassad miljö utifrån förskolans läroplan
och montessoripedagogiken skapar ett lustfyllt lärande
och ges förutsättningar att utveckla sina
talanger, färdigheter och personligheter,
där barn, föräldrar och personal trivs och alltid
känner sig välkomna.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in